Om oss

M&M Caravane

Hos M&M Caravane i Västerås och Stockholm/Bro är ett företag med lång erfarenhet av husvagnar,husbilar och mobilt boende.

Här finner du ett välsorterat varuhus för camping och fritidsliv.Här finns alla de senaste modellerna från KABE Travel Master och dessutom ett stort utbud av begagnade fordon. De är väl genomgångna och med köpet följer en garanti då företaget är anslutet till Husvagnsbranschens riksförbund.
– Vi är stolta över att samarbeta med de tre mest tongivande aktörerna på den svenska marknaden.
Svensktillverkade KABE och europeiska Adria och Sun Living kompletterar varandra och ger oss en unik bredd, säger M&M Caravanes VD Michael Broberg.

Målsättningen är att få nöjda kunder som återkommer. Då gäller det att vara seriös och inte fuska sig fram fastslår Michael Broberg. Bra service åt kunderna är också alla de tusentals tillbehör och reservdelar som finns i lager. M&M Caravane för reservdelar till de flesta fabrikat på marknaden.

M & M Caravane återfinns i ändamålsriktiga lokaler med butik,utställningshall,och verkstad. Samt en utställning utomhus för begagnade vagnar på 8.300 kvm.Tron på branschen och framtiden är stor och därför vågar man satsa för att bli bäst i Mälardalen

I den satsningen ingick en ny försäljningslokal på 1375 kvm klar sommaren 2003 och en ny verkstad till hösten-vintern 2003 på 800 kvm där man klarar av allt från service till stora skadereparationer oavsett vilket fabrikat på fordon man innehar

Stockholm/Bro startades 2014 och har en försäljningslokal på 1000 kvm och tillhörande verkstad och tillbehörsbutik

Lång tradition

M&M Caravane är ett familjeföretag med en lång tradition i branschen. Michaels svärfar började sälja husvagnar redan 1969 och nu är
det Michael och hans hustru Maud som driver verksamheten vidare. Under årens lopp har företaget haft många återkommande kunder,
ofta familjer i flera generationer.– Är du uppvuxen med husvagn eller husbil är det inte ovanligt att du vill erbjuda samma upplevelser
till dina barn, förklarar Michael och avslöjar att han och hustrun lärde känna varandra när de vintercampade med föräldrarna i Sälen.

Västerås

Stockholm/Bro

AB S&A Perssons Husvagnar

I Degerfors drev Anita och Sigge Persson under slutet på 60-talet framgångsrikt en restaurang. Arbetsdagarna var långa och för att få lite ledighet köpte de en husvagn.
När det så var dags att byta till större husvagn åkte de till CABBY fabriken i Kristinehamn. När affären var klar bjöd säljaren på kaffe och Anita och Sigge berättade att de tänkte avyttra restaurangen och se sig om efter något annat, varmed säljaren frågade om de var intresserade av att sälja husvagnar ?

1 januari 1969 tog Sigge Persson anställning som säljare hos CABBY med ansvar för Västeråsdistriktet .

Från och med 1972 bedrev de verksamheten i egen regi. De döpte företaget till S & A. PERSSONS HUSVAGNAR.
Under dessa 40 år i branschen har vi byggt upp en stor kundkrets. Vi säljer idag produkter från KAMA Fritid,Isabella,Svenska Tält m.m

Tillsammans med M&M CARAVANE AB som finns i samma lokaler har vi byggt upp en fullservice anläggning för husvagnsintresserade.

Info gällande samtycke (GDPR) Integritetspolicy

För oss på M&M Caravane AB är det viktigt att följa gällande lagar och regler för hantering av personuppgifter, och vill därför informera dig om hur vi hanterar dina personuppgifter. Vi kommer i de flesta fall att behandla de personuppgifter du lämnar till oss som personuppgiftsansvarig. Nedan kan du läsa mer om hur vi hanterar dina personuppgifter. Syfte för hantering av uppgifterna Vi hanterar dina personuppgifter för att kunna fullgöra de åtagande vi har till dig som kund och i bästa möjliga mån förenkla förfarandet för dig som kund om du skulle återkomma till oss.

Vilka personuppgifter vi behandlar Dessa uppgifter kan vi komma att registrera hos oss

* Namn* Personnummer

* Adress* E-post

* Telefon* Försäkringsbolag

* Identifikationsnummer från ID-handling* Tekniska uppgifter som berör ditt köpeobjekt

I vissa fall samlar vi även in relevant information från ditt finansierings- eller försäkringsbolag i egenskap av personuppgiftsbiträden. I det fallet blir försäkrings- eller finansieringsbolaget personuppgiftsansvariga. Gallringstider Om du köpt ett objekt från oss är vi skyldiga att spara den information som annan lag kräver, t ex bokföringslagen i 7 år. Vi anser oss ha ett berättigat intresse att lagra vissa uppgifter om dig och ditt objekt utöver denna tid med hänsyn till att objekten är sällanköpsvaror. Den information vi då sparar är den information som behövs för att förenkla för dig och oss vid ett tillfälle du återvänder som kund. Din data, dina rättigheter Du har rätt att av oss begära tillgång till och rättelse av dina personuppgifter. Du har också rätt att i vissa fall begära en begränsning av behandlingen som rör dig, att invända mot behandlingen samt att få vissa uppgifter raderade. Du har också rätt att få ut de personuppgifter som rör dig och som du har tillhandahållit oss i ett strukturerat format. Du har även rätt  att inge klagomål till tillsynsmyndighet. I dessa frågor är Dataskyddsinspektionen tillsynsmyndighet. Om du har ytterligare frågor kring hur vi hanterar dina personuppgifter så är du välkommen att kontakta oss

© Copyright - M & M Caravane AB